Categories
News

จีนขึ้นแท่นเบอร์ 1 เครือข่าย 5G ใหญ่ที่สุดในโลก

GSMA Intelligence องค์กรกำกับดูแลมาตรฐานการสื่อสาร รายงาน การเชื่อมต่อ 5G ของจีนคาดว่าจะสูงถึง 865 ล้าน ในปี 2025 คิดเป็น 40% ของการเชื่อมต่อ 5G ทั่วโลก โดยคาดการณ์ว่าอัตราการใช้เทคโนโลยี 5G (Penetration rate) ของจีนจะเกิน 50% ภายในปี 2025