Categories
News

ข้าวกล้องผัดสมุนไพร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อระบบขับถ่าย ไฟเบอร์สูง

ข้าวกล้องผัดสมุนไพร เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ดีต่อระบบขับถ่าย ไฟเบอร์สูง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ล้วนส่งผลต่อดีต่อร่างกายอย่างแน่นอน เพราะการที่ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ดีและเหมาะสมกับร่างกาย จะทำให้เราห่างไกลจากโรค เนื่องจากสารอาหารทีเรารับประทานเข้าไป อาจจะมีส่วนช่วยในการสร้างภูมิคุ้มของร่างกาย และยังมีประโยน์ในการช่วยบำรุงร่างกายด้วย

Categories
News

สลัดโรลปูอัด เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับโรคภูมิแพ้

สลัดโรลปูอัด เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับโรคภูมิแพ้ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยให้ภูมิต้านทานแข็งแรงขึ้น ปัจจุบันอาการภูมิแพ้สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมาก เนื่องจากว่า การรับประทานอาหารและการใช้ยาตั้งแต่เด็กนั้นเป็นสิ่งที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะ เกิดจากกรรมพันธุ์ พฤติกรรม หรือการปฏิบัติตน เหตุผลทั้งหลายเหล่านี้สามารถกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้